GAVE: Beauty Bag med 6 miniature- og 3 originalstørrelser ved bestillinger fra 499 kr.* I Code: SUMMER

Generelle vilkår og betingelser for private kunder

Generelle vilkår og betingelser for private kunder (Danmark) af Parfümerie Douglas GmbH

Senest opdateret: 27.04.2022


  • § 1 Anvendelsesområde
  • § 2 Aftalens indgåelse
  • § 3 Fortrydelsesret
  • § 4 Levering
  • § 5 Betaling, rabatter, forfaldsdato og misligholdelse
  • § 6 Rettigheder ved mangler
  • § 7 Ansvarsbegrænsning
  • § 8 Databeskyttelse
  • § 9 Tvistebilæggelsesprocedurer  
  • § 10 Diverse

§ 1 Anvendelsesområde

For dine ordrer på varer via www.douglasbeauty.dk gælder - for så vidt at du ikke stilles dårligere, end hvad der følger af forbrugerbeskyttelsen i lovgivningen på dit bopælssted i Europa - kun følgende generelle vilkår og betingelser for Parfümerie Douglas GmbH, Luise-Rainer-Str. 7-11, 40235 Düsseldorf, Tyskland, e-mail: service@douglasbeauty.dk i den version, der er gyldig på bestillingstidspunktet. Du kan hente eller udskrive teksten på computeren. Betingelser, der afviger fra disse vilkår og betingelser, finder kun anvendelse, hvis de er blevet skriftligt bekræftet af os.

 

§ 2 Aftalens indgåelse

(1) Vores oplysninger om varer og priser under hver ordreproces kan ændre sig og er ikke-bindende for os. Derimod afgiver du et bindende købstilbud ved at placere din ordre via knappen ”Køb nu”, som stadig forudsætter vores accept. Først med vores accept af din ordre opstår en købskontrakt og et krav om levering og betaling af varen. Vi er ikke forpligtet til at acceptere dit købstilbud.

(2) Din ordre vil blive accepteret af os, hvis og ved at vi bekræfter afsendelsen af de bestilte varer.

 

(3) Du må ikke videregive din adgangskode, til ”Mit Douglas”, til tredjemand. Hvis du videregiver adgangskoden, hæfter du også for ordrer fra tredjemand. Du er ansvarlig for alle ordre, der afgives med din adgangskode og de deraf følgende krav.

 

 

§ 3 Fortrydelsesret

1) Parfümerie Douglas GmbH indrømmer kunden en frivillig fortrydelsesret. Kunden har ret til at fortryde indgåelse af købskontrakten uden at angive nogen begrundelse, ved at meddele os herom på skrift (f.eks. pr. brev eller e-mail) eller ved at returnere varen, inden for 14 dage efter modtagelsen. Fristen begynder den dag varen modtages. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt at meddele os at du gør brug af din fortrydelsesret inden for 14 dage efter modtagelse af varen. Kunden kan benytte den følgende standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk, som udfyldes og returneres til os. Den skriftlige meddelelse om fortrydelse skal rettes til:

Parfümerie Douglas GmbH, Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Deutschland, service@douglasbeauty.dk                         

"                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                               

Standardfortrydelsesformular

Til Parfümerie Douglas Nordring 2, 59320 Ennigerloh, Deutschland, service@douglasbeauty.dk

Jeg/vi (*)____________________ meddeler, herved, at jeg/vi (*)____________________ ønsker at

gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*)____________________

købsaftale om følgende varer (*)____________________/levering af følgende tjenesteydelser (*)____________________.

-       Bestilt den (*)____________________/modtaget den (*)____________________

 

-       Forbrugerens navn (*)_________________________________________________________

 

-       Forbrugerens adresse (*)_______________________________________________________

 

-       Forbrugerens underskrift (*)____________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir).

 

-       Dato ____________________

 

(*) Det ikke relevante udstreges

 

 

"                                                                                                                                                                       

Kunden bærer bevisbyrden for returnering af varen.

(2) I tilfælde af en gyldig fortrydelse refunderer vi de betalinger, du har foretaget, og erstatter de udgifter som har været nødvendige i sagen. Du er forpligtet til at returnere varen til os og betale et rimeligt gebyr for brug af varen, herunder kompensation for en dermed forbunden reduktion af varens værdi. Du kan undgå forpligtelsen til kompensation for værdiforringelsen, der skyldes brugen af varen, ved ikke at gøre brug af varen inden for fortrydelsesfristen og ved at undlade at handle på en sådan måde, der kan føre til varens værdiforringelse. Selv i tilfælde af normal brug kan der inden for fortrydelsesfristen forekomme en værdiforringelse på 100 %.

(3) Omkostninger og risiko ved returnering af varen bæres af dig, medmindre de leverede varer ikke svarer til de bestilte varer.

(4) Forpligtelsen til at refundere betalinger skal være opfyldt inden for 14 dage. Fristen begynder for os, når vi har modtaget din meddelelse om at du gør brug af din fortrydelsesret eller når vi har modtaget varen.

(5) Hvis fortrydelsesretten ikke længere kan gøres gældende skal du bære omkostningerne til returnering og en ny forsendelse.

 

§ 4 Levering

(1) Vi leverer udelukkende og kun, hvis både leveringsadressen og faktureringsadressen er i Danmark. Leveringen sker fra vores lager til den leveringsadresse, du har angivet. Undtaget er levering til posthuse og pakkeshops.

(2) Vi tilbyder følgende leveringsformer:

PostNord - til privatadresse

a. Fragt ved bestillinger over 499 kr. er 0 kr.

b. Fragt ved bestillinger under 499 kr. 49 kr.

(3) Din ordre leveres inden for 3-5 hverdage. Helligdage i Danmark har også indflydelse på leveringstiden for din ordre og fører til en udsættelse af leveringen med to hverdage efter helligdagen.

(4) Vi har ret til at foretage delleverancer til den adresse, der blev angivet på tidspunktet for afgivelsen af ordren, for så vidt som dette er rimeligt for dig, baseret på en hensyntagen af dine og vores interesser. I tilfælde af delleverancer bærer vi naturligvis de deraf følgende ekstra forsendelsesomkostninger. Forsendelsen af delleverancer sker på vores risiko. Ved modtagelsen af hver delleverance overgår risikoen for de leverede varer til dig. Hvis vi er bagud med udestående delleverancer, eller hvis vi ikke er i stand til at levere udestående delleverancer, har du ret til at træde tilbage fra kontrakten i sin helhed eller kræve erstatning for manglende opfyldelse af kontrakten, hvis du ikke er interesseret i delleverancen.

(5) Du betaler den angivne pris for de produkter, du bestiller og modtager. Vores leverancer er inkl. moms og andre udgifter.

 

§ 5 Betalingsmidler, rabatter, forfaldsdato og misligholdelse

(1) Afhængigt af beløbet på din ordre og saldoen på din kundekonto på www.douglasbeauty.dk vil du blive tilbudt et af følgende betalingsmuligheder:

a. Kreditkort (Mastercard eller VISA)

b. Dankort

c. GooglePay

Valg af betalingsmiddel vil være begrænset, navnlig hvis leveringsadressen adskiller sig fra faktureringsadressen.

(2) Rabatter eller rabatkuponer (f.eks. en voucher med en rabatkode eller en nyhedsbrevsbonus) kan kun indløses i overensstemmelse med de respektive kampagnebetingelser. Det er ikke muligt at kombinere flere rabatter og rabatkuponer.

(3) Der ydes ingen rabatter på bøger.

(4) Købsprisen forfalder, ved levering af ordren, og debiteres din konto (afhængigt af den valgte betalingsmåde) på næste mulige dato.

(5) I tilfælde af, at beløbet betalt med kreditkort (Mastercard eller VISA), eller Dankort, afvises af pengeinstituttet eller ikke er betalt inden for 30 dage fra fakturadato, er du forpligtet til at betale morarenter på 8 % per år over basisrenten, som Nationalbanken har fastsat, og for yderligere inddrivelsesomkostninger forårsaget af betalingsmisligholdelsen, herunder særligt inkassoomkostninger.

(6) Risikoen for varen overgår til kunden ved modtagelse af varen. I tilfælde af, at kunden nægter modtagelsen af varen, overgår risikoen, for utilsigtet tab eller utilsigtet forringelse af varen, til kunden allerede ved overgivelse af varen til fragtfører.

(7) I tilfælde af din misligholdelse af kontrakten, særligt ved forsinket betaling, har vi ret til at tilbagetage varen efter en rimelig frist; du er forpligtet til at udlevere varen.

 

§ 6 Rettigheder ved mangler

(1) Produktillustrationerne behøver ikke altid at svare til udseendet af de leverede produkter. Særligt kan der i forbindelse med produktfornyelser fra fabrikanterne forekomme ændringer i produkternes udseende og udstyr. Der kan ikke gøres et krav om erstatning gældende, for så vidt angår ændringer der må anses for at være rimelige for kunden.

(2) Hvis varen er behæftet med mangler, vil vi inden for rimelig tid sikre at manglen afhjælpes, dvs. enten ved omlevering eller udbedring af manglen. Hvis den af dig valgte afhjælpning af manglen, ikke er mulig eller kun er mulig til en uforholdsmæssig høj pris, har vi ret til på anden vis at afhjælpe manglen. De udgifter, der kræves til afhjælpning af manglen, vil blive afholdt af os. Hvis en efterfølgende afhjælpning ikke lykkes for os, har du ret til at annullere købet eller til en forholdsmæssig reduktion i købsprisen.

(3) Varer behæftet med mangler returneres til os, medmindre du har valgt en forholdsmæssig reduktion i købsprisen.

(4) Udover de ovenfor anførte kan der ikke gøres yderligere mangelsbeføjelser gældende.

(5) De leverede produkter skal undersøges og kontrolleres for fuldstændighed og mangler. Fejlleveringer, manglende varer og mangler ved varen skal reklameres skriftligt senest otte dage efter levering. Skjulte mangler som først opdages senere, skal reklameres skriftligt inden for otte dage efter at manglen er opdaget. Reklameres der ikke rettidigt, betragtes de leverede produkter for at være accepteret, og kundens reklamationsret bortfalder herefter.

(6) Kundens reklamationsret bortfalder 2 år efter tidspunktet for levering af varen.

(7) Omkostningerne for returnering af varen i tilfælde af en mangel vil blive afholdt af os. I dette tilfælde bedes du kontakte vores servicecenter via e-mail: service@douglasbeauty.dk

 

§ 7 Ansvarsbegrænsning

(1) Erstatning for misligholdelse af en forpligtelse, der følger af kontraktforholdet, er begrænset til skader forvoldt forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Ansvar for følgeskader og indirekte skader er udelukket. Erstatning som følge af skade på liv, legeme eller helbred samt skade i henhold til produktansvarsloven reguleres efter den til enhver tid gældende lovgivning. Samtlige instruktioner på emballage og indlægsseddel skal overholdes. Der påtages intet ansvar for anden brug og/eller anvendelse.

 

§ 8 Databeskyttelse

De data, der kræves til gennemførelse af købskontrakten, gemmes, behandles og bruges af Parfümerie Douglas GmbH i Tyskland.

Alle personoplysninger vil naturligvis blive behandlet fortroligt.

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine data eller dine rettigheder i forbindelse med behandlingen af personoplysninger, kan den dataansvarlige hos Parfümerie Douglas GmbH kontaktes under e-mail databeskyttelse@douglasbeauty.dk.Du kan få flere oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger ved at læse vores persondatapolitik. Denne er til enhver tid tilgængelig i den gældende version på www.douglasbeauty.dk, som en PDF-fil til download og udskrivning.

 

§ 9 Tvistbilæggelsesprocedurer

Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig onlinetvistbilæggelse (den såkaldte "OS-platform") til tvistbilæggelse af kontraktlige forpligtelser, der følger af onlinesalgskontrakter mellem forbrugere og virksomheder, og som kan findes på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Vi vil bestræbe os på at løse eventuelle uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med vores kontrakt, i mindelighed. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren.

 

Du kan også kontakte os herom pr. e-mail: service@douglasbeauty.dk.

 

§ 10 Diverse

(1) Vi forbeholder os ret til at ændre de generelle vilkår og betingelser til enhver tid. Disse er til enhver tid tilgængelige i deres gældende version på www.douglasbeauty.dk, som PDF-fil til download og udskrivning.

(2) Dansk lov gælder for vores kunder i Danmark. For kunder, der bor i udlandet, gælder loven i det land, hvor kunden er bosiddende eller sædvanligvis opholder sig.

(3) Kundens krav og klager kan fremsendes til adressen, der er angivet i § 1.

 

PDF download af vilkår og betingelser