GAVE: Beauty Bag med 6 miniature- og 3 originalstørrelser ved bestillinger fra 499 kr.* I Code: SUMMER

Persondatapolitik

Information om behandling af personoplysninger (”Persondatapolitik”)

Indholdsfortegnelse

A. Generelle oplysninger om databeskyttelse (senest opdateret den 25.04.2022)


 • 1. Oversigt
 • 2. Navn og kontaktdata på den ansvarlige for behandlingen og virksomhedens databeskyttelsesansvarlige
 • 3. Formål med databehandlingen, retsgrundlaget og legitime interesser, der forfølges af Parfümerie Douglas GmbH eller en tredjepart, samt kategorier af modtagere
 • 3.1. Besøg på vores hjemmeside
 • 3.2. Indgåelse, gennemførelse eller opsigelse af en kontrakt
 • 3.2.1. Databehandling ved kontraktens indgåelse
 • 3.2.2. Identitet, kreditværdighed og formidling til kreditinstitutter
 • 3.3 Databehandling til reklameformål
 • 3.3.1. Reklameformål for Parfümerie Douglas GmbH og tredjeparter
 • 3.3.2. Interessebaseret reklame
 • 3.3.3. Indsigelsesret
 • 3.4 Cookies og cookie-lignende teknologier
 • 3.4.1 Oplysninger og indstillinger
 • 3.4.2 Generelle oplysninger
 • 3.5. Kundekonto - "Mit Douglas"
 • 3.6. Kundeservice
 • 4. Modtagere uden for EU
 • 5. Integration af tredjepartsindhold
 • 6. Dine rettigheder
 • 6.1 Oversigt
 • 6.2 Indsigelsesret
 • 7. Datasikkerhed
 • 8. Ændringer af denne erklæring

1. Oversigt 

Følgende persondatapolitik skal informere dig om arten og omfanget af Parfümerie Douglas GmbHs behandling af dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til din person. Databehandlingen hos Parfümerie Douglas GmbH kan opdeles i to hovedkategorier:

 • Med henblik på kontraktopfyldelse vil alle data, der kræves til gennemførelse af en kontrakt med Parfümerie Douglas GmbH, blive behandlet. Hvis eksterne tjenesteudbydere også er involveret i gennemførelsen af kontrakten, f.eks. logistikvirksomheder eller betalte tjenesteudbydere, vil dine data blive videregivet til disse i det omfang, det er nødvendigt.
 • De data, som vi har indsamlet om dig i forbindelse med kontraktopfyldelsen, bruger vi desuden fra tid til anden med det formål at informere dig om nye tilbud og kampagner.
 • Når du besøger Parfümerie Douglas GmbHs hjemmeside udveksles der forskellige oplysninger mellem din terminalenhed og vores server. Dette kan også være personoplysninger. De oplysninger, der indsamles på denne måde, bruges blandt andet til at optimere vores hjemmeside eller til at vise reklamer i browseren på din enhed.

Vores hjemmeside og tjenester er ikke beregnet til børn under 16 år. I overensstemmelse med GDPR-kravene har du forskellige rettigheder, som du kan gøre gældende over for os. Dette omfatter blandt andet retten til at gøre indsigelse mod udvalgte databehandlinger, navnlig databehandling til reklameformål. Hvis du har spørgsmål angående vores persondatapolitik, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Kontaktoplysninger kan findes nedenfor.

2. Navn og kontaktdata på den ansvarlige for behandlingen og virksomhedens databeskyttelsesansvarlige

Denne persondatapolitik gælder for databehandlingen hos Parfümerie Douglas GmbH, Luise-Rainer-Straße 4-11, 40235 Düsseldorf, administrerende direktør: Tina Müller, Mark Langer, Vanessa Stützle, Amtsgericht Düsseldorf HRB 79122 ("ansvarlig"), og for følgende hjemmesider: www.douglasbeauty.dk. Virksomhedens databeskyttelsesansvarlige for Parfümerie Douglas GmbH kan træffes på ovenstående adresse, adresseret til databeskyttelsesafdelingen eller via e-mail: databeskyttelse@douglasbeauty.dk.

3. Formål med databehandlingen, retsgrundlag og legitime interesser, der forfølges af Parfümerie Douglas GmbH eller en tredjepart, samt kategorier af modtagere

3.1. Besøg på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, sendes oplysninger automatisk til serveren på vores hjemmeside og lagres midlertidigt i en såkaldt logfil af den browser, der bruges på din enhed. Det har vi ingen indflydelse på. Følgende oplysninger indsamles også uden din indgriben og gemmes indtil automatiseret sletning:

• IP-adressen på den anmodende internetaktiverede enhed

• dato og klokkeslæt for besøget

• navnet på og URL-adressen på den hentede fil

• det websted/det program, hvorfra der blev givet adgang (henvisende URL)

• den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetaktiverede computer og navnet på din Access-Provider.

Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. Vores legitime interesse fremgår af formålene med dataindsamlingen, der er anført nedenfor. Det skal her også påpeges, at vi hverken kan eller vil være i stand til at drage nogen direkte konklusioner om din identitet ud fra de indsamlede data. IP-adressen på din terminalenhed samt de andre data, der er anført ovenfor, bruges af os til følgende formål:

• Sikring af en problemfri forbindelse.

• Sikring af en komfortabel brug af vores hjemmeside.

• Evaluering af systemsikkerhed og -stabilitet.

Dataene gemmes i en periode på 7 dage, og derefter slettes IP-adressen automatisk. Af sikkerhedsmæssige årsager gemmer vi disse oplysninger i logfiler i endnu længere tid, men uden din IP-adresse, og sletter dem efter 31 dage. Dataene i logfilerne gemmes adskilt fra andre data.

Derudover bruger vi Akamai (Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 – 22, D-85748 Garching) til at levere sider og sikre vores webservere gennem en "webapplikationsfirewall". Du kan finde flere oplysninger i virksomhedens persondatapolitik: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/privacy-statement.jsp.

Desuden bruger vi såkaldte cookies, tracking-tools, targeting-procedurer og plug-ins til sociale medier til vores hjemmeside. De nøjagtige procedurer, der er involveret, og hvordan dine data anvendes til dette formål, forklares nærmere nedenfor i punkt 3.4. 
 Hvis du har accepteret såkaldt geolocation i din browser eller dit operativsystem eller andre indstillinger på din enhed, bruger vi denne funktion til at give dig individuelle tjenester relateret til dit aktuelle opholdssted. Dette gøres inden for rammerne af posthuse og pakkeshops ved hjælp af dine GPS-data. De hentede GPS-data vil kun blive brugt til de pågældende tjenester. Du kan til enhver tid deaktivere denne adgang til GPS-data i enhedens indstillinger. Det er så ikke længere muligt automatisk at søge og finde et posthus/en pakkeshop i dit område. Du kan dog stadig søge ved at indtaste et postnummer eller et stednavn. Vi behandler dine data fra geolocation udelukkende på denne måde og til denne funktion. Når du ophører med brugen heraf, slettes disse data.

3.2. Indgåelse, gennemførelse eller opsigelse af en kontrakt

3.2.1. Databehandling ved kontraktens indgåelse

Formålet med Parfümerie Douglas GmbHs aktiviteter er fjernsalg af varer og tjenesteydelser, detailhandel inden for rammerne af de officielle godkendelser og serieproduktionen af de tilbudte varer. I den forbindelse behandler vi de data, der er nødvendige for indgåelse, opfyldelse eller opsigelse af en kontrakt med dig. Disse omfatter:

• Fornavn, efternavn, titel

• Fakturerings- og leveringsadresse, eventuelt tillægsoplysninger til adressen

• Posthus og pakkeshop

• E-mailadresse

• Fakturerings- og betalingsoplysninger

• Fødselsdato

• Eventuelt telefonnummer

Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR, dvs. du giver os oplysningerne på grundlag af kontraktforholdet mellem dig og os. Derudover er vi forpligtet til iht. krav i e-handelsloven at sende en elektronisk ordrebekræftelse i form af en forsendelsesbekræftelse (artikel 6, stk. 1, litra c) GDPR), når din mailadresse er omfattet af vores databehandling. Hvis vi ikke bruger dine kontaktoplysninger til reklameformål (se 3.3.), opbevarer vi de indsamlede data til opfyldelsen af kontrakten indtil udløbet af den lovbestemte eller eventuelle kontraktlige garanti og garantirettigheder. Efter denne periode opbevarer vi de oplysninger, der kræves i henhold til handels- og skattelovgivningen om kontraktforholdet, i de perioder, der er angivet ved lov. I denne periode (regelmæssigt ti år fra kontraktens indgåelse) vil oplysningerne kun blive behandlet på ny i tilfælde af en revision af skattemyndighederne.

For at kunne opfylde købskontrakten kræves ligeledes følgende databehandling:

Hvis du har valgt betaling med kreditkort, videregiver vi de nødvendige betalingsdata til en udbyder af betalingstjenesten, udpeget af os. Desuden vil disse blive videregivet til Arvato Financial Solutions, Höltenweg 35 i 48155 Münster, Tyskland, med henblik på den juridisk gyldige udstedelse af et kreditkortmandat som led i betalingsbehandlingen.

Virksomheden Adyen N.V. Headquarters Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, Nederlandene, er ansvarlig for behandlingen af kreditkortbetalinger. Alle indtastninger af kreditkortdata indtastes direkte i systemet af Adyen og kan ikke læses eller gemmes af os.

Ved at gennemføre dit køb via MobilePay indgår du en aftale med MobilePay A/S, Vester Søgade 10, 6., 1601 København V, Danmark. CVR-nr.: 38 29 21 21 88, og accepterer deres vilkår og betingelser og giver samtykke til behandlingen af dine personoplysninger. For vilkår og betingelser se venligst: https://www.mobilepay.dk/mobilepaymedia/mobilepay-dk/documents/terms-private/terms-and-conditions-for-mobilepay.pdf?la=en&hash=214FA7D88ADBC9EC430CF9AA06B7F5BB7CFFF106. For yderligere oplysninger kontakt venligst: info@mobilepay.dk. Med henblik på opfyldelse af købskontrakten videregiver vi oplysninger om din leveringsadresse til en logistikvirksomhed bestilt af os.

For at sikre, at leveringen af varerne er i overensstemmelse med dine ønsker, bruger vi din e-mail adresse til at kontakte dig forud for leveringen for at informere dig om leveringstiden.

3.2.2. Identitet, kreditværdighed og formidling til kreditinstituttet

Hvor det er nødvendigt, vil vi bekræfte din identitet ved hjælp af oplysninger fra tjenesteudbydere. Retsgrundlaget herfor er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. Retten til at gøre dette sker på grundlag af beskyttelse af din identitet og forebyggelse af forsøg på bedrageri og betalingsmisligholdelser på vores bekostning. Omstændighederne og resultatet af vores anmodning vil blive gemt på din kundekonto eller din gæstekonto i kontraktforholdets varighed.

De oplysninger, du giver i forbindelse med en ordre, kan bruges til at kontrollere, om der er sket en atypisk bestillingstransaktion (f.eks. bestilling af et stort antal varer til samme adresse ved hjælp af forskellige kundekonti). I princippet har vi en legitim interesse i at foretage en sådan kontrol. Retsgrundlaget for behandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR.

3.3. Databehandling til reklameformål

De efterfølgende bemærkninger henviser til behandling af personoplysninger til reklameformål. I henhold til GDPR erklæres en sådan databehandling på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), i princippet for at være mulig og en legitim interesse. Varigheden af datalagring med henblik på reklameformål følger ikke strenge principper og er baseret på spørgsmålet om, hvorvidt opbevaring er nødvendig for reklamemæssig brug.

I tilfælde af din indsigelse henvises til punkt. 3.3.3.

3.3.1. Reklameformål for Parfümerie Douglas GmbH og tredjeparter

For så vidt du har indgået en kontrakt med os, behandler vi dig som fast kunde. I dette tilfælde behandler vi dine kontaktoplysninger uden et specifikt samtykke for at give dig oplysninger om nye produkter og tjenester. Vi behandler din mailadresse uden et specifikt samtykke for at give dig oplysninger om egne, lignende produkter. Du kan gøre indsigelse mod denne tjeneste på tidspunktet for bestillingen i Checkout eller i enhver kundeinformation i slutningen af informationen.

3.3.2. Interessebaseret reklame

For at sikre, at du kun modtager information, der formodes at have din interesse, kategoriserer og supplerer vi din kundeprofil med yderligere oplysninger. Dette sker ved brug af både statistiske oplysninger og oplysninger om dig selv (f.eks. grundlæggende data fra din skønhedsprofil i afsnittet "Mit Douglas"). Målet er at du modtager reklame, baseret udelukkende på dine faktiske eller formodede behov og ikke at genere dig med ubrugelig reklame. Din adresse og dine bestillingsdata vil blive behandlet af os til vores egne markedsføringsformål.

3.3.3. Indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod databehandlingen til ovennævnte formål, separat for den respektive kommunikationskanal og med virkning for fremtiden. Til dette formål er det nok at sende en e-mail eller et brev til de kontaktoplysninger, der er nævnt under pkt. 2. Hvis du gør indsigelse, blokeres den pågældende kontaktadresse for yderligere kommerciel databehandling. Vi vil gerne påpege, at der i undtagelsestilfælde, selv efter modtagelsen af din indsigelse, stadig kan ske midlertidig afsendelse af reklamemateriale. Teknisk skyldes dette den nødvendige gennemløbstid af reklamer og betyder ikke, at vi ikke gennemfører din indsigelse. Tak for din forståelse.

3.4. Cookies og cookie-lignende teknologier

3.4.1. Oplysninger og indstillinger

Vi bruger cookies og andre teknologier til at levere funktionaliteten på vores hjemmeside, til at integrere sociale medier, til at tilpasse indhold og annoncer og til at analysere trafikken på vores hjemmeside.

Du kan få oplysninger om dette i indstillingerne for beskyttelse af personlige oplysninger under "Flere oplysninger".

Klik på Privatlivsindstillinger for at give eller tilbagekalde samtykke eller gøre indsigelse mod visse former for behandling af dine data. Hvis du har givet os dit samtykke her, kan du til enhver tid tilbagekalde det. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er foretaget på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen.

3.4.2. Generelle oplysninger

Cookies er små filer, som din browser automatisk opretter, og som lagres på din enhed (bærbar computer, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores hjemmeside. Cookies forårsager ingen skade på din enhed, indeholder ikke virus, trojanske heste eller anden malware. Cookien lagrer oplysninger, der opstår i forbindelse med den specifikke enhed, der bruges. Dette betyder dog ikke, at vi derved umiddelbart bliver informeret om din identitet. Brugen af cookies tjener på den ene side til at gøre det nemmere for dig at bruge vores tjenester. For eksempel bruger vi såkaldte sessionscookies til at se, om du allerede har besøgt individuelle sider på vores hjemmeside, eller om du allerede er logget ind på din kundekonto. Disse slettes automatisk, når du har forladt vores hjemmeside. Derudover bruger vi også midlertidige cookies med henblik på brugervenlighed, som opbevares på din enhed i en bestemt periode. Hvis du så igen besøger vores hjemmeside for at bruge vores tjenester, vil det automatisk blive genkendt, at du allerede har besøgt siden, og hvilke indtastninger og indstillinger du har foretaget, så du ikke behøver at indtaste dem igen.

Hvis du har en kundekonto hos Parfümerie Douglas GmbH og er logget ind eller aktiverer funktionen "forbliv logget ind", lagres de oplysninger, der er gemt i cookies, på din kundekonto.

På den anden side bruger vi cookies til statistisk at registrere brugen af vores hjemmeside og til at evaluere den for dig med henblik på at optimere vores tjenester og vise oplysninger, der er skræddersyet til dig. Disse cookies giver os mulighed for automatisk at genkende, at du har besøgt siden, når du besøger vores hjemmeside igen. Disse cookies slettes automatisk efter et bestemt tidspunkt. Hvor længe cookies lagres, afhænger af deres tilsigtede anvendelse og er ikke ens for alle. Desuden bruger nogle af de tjenester, der er integreret i denne hjemmeside, såkaldte pixeltags (også kaldet web beacons): Disse er små, normalt usynlige grafikker, der er integreret i hjemmesider og andre tjenester for at kunne foretage statistiske evalueringer, som regel til markedsføringsformål.

3.5. Kundekonto - "Mit Douglas"

For vores kunder registreret hos "Mit Douglas" bliver shopping på www.douglasbeauty.dk en særlig oplevelse. Registrering er gratis og åbner døren til dit personlige område med mange "Mit Douglas"-fordele. For at give dig den størst mulige komfort, når du foretager dit indkøb, tilbyder vi dig permanent opbevaring af dine personoplysninger på en adgangskodebeskyttet kundekonto. Oprettelse af kundekontoen er frivillig og er baseret på dit samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR. Når du har oprettet din kundekonto, kræves der ingen ny indtastning af data. Derudover kan du til enhver tid få adgang til og ændre de data, der er gemt om dig på din kundekonto.

Ud over de data, der anmodes om i forbindelse med en bestilling, skal du angive en selvvalgt adgangskode for at oprette en kundekonto. Koden bruges sammen med din mailadresse til at få adgang til din kundekonto. Du bedes behandle dine personlige adgangsdata fortrolige og især undlade at gøre dem tilgængelige for en uautoriseret tredjepart. Vi kan ikke påtage os noget ansvar for misbrugte adgangskoder, medmindre vi er ansvarlige for misbruget. Vær opmærksom på, at selv efter at du har forladt vores hjemmeside, vil du automatisk forblive logget på, medmindre du aktivt logger ud. Din indkøbskurv bliver gemt af denne funktion, og du får mulighed for et enkelt og hurtigt log-in i 3 måneder på den samme enhed ved at indsætte en cookie. Et køb eller en ændring af dine data på kundekontoen er kun muligt, når du på ny indtaster din adgangskode. Hvis du ikke ønsker at bruge denne tjeneste, kan du også slette disse cookies via browserindstillingerne, som beskrevet i afsnit 3.4.1.

Du kan også bedømme produkter, når du er logget ind, ved hjælp af et frit valgbart kaldenavn og kan afgive skriftlige anmeldelser:

Overskrift: maks. 80 tegn.

Beskrivelse: 20 - 1500 tegn.

Ingen bandeord eller fornærmelser.

Ingen oplysninger såsom mailadresse, telefonnummer, URL.

Ingen henvisninger til andre leveringskilder.

Produktanmeldelser kan til enhver tid anonymiseres, så dit kaldenavn slettes.

Bemærk, at vi af hensyn til din sikkerhed sletter de Data, du har gemt i afsnittet "Mit Douglas", når du opdaterer din mailadresse. Så snart du har gennemført ændringen af din mailadresse, kan du gemme dine betalingsoplysninger som sædvanlig.

Du kan til enhver tid slette din kundekonto. Du skal dog være opmærksom på, at de data, der kan ses i kundekontoen, ikke slettes samtidigt. Som regel slettes eller anonymiseres de data, der er gemt om dig, straks og derudover efter udløbet af eksisterende handels- og skatteforpligtelser efter 10 år.

3.6. Kundeservice

Hvis du kontakter vores kundeservice pr. e-mail, så vil alle data, som vi allerede har fået om dig, f.eks. i forbindelse med en kontrakt, eller andre data, som du giver os i forbindelse med dit ønske, blive behandlet af vores kundeservice. De kategorier af personoplysninger, der behandles, omfatter især dine stamdata (såsom fornavn, efternavn, navnetilføjelse samt din fødselsdato), kontaktoplysninger (f.eks. privatadresse, (mobil)-telefonnummer, mailadresse), de registrerede oplysninger, der genereres ved brugen af it-systemer, samt andre data, som du giver for at behandle din anmodning. For visse opgaver kan vi bede eksterne tjenesteudbydere om at behandle data. Når Douglas samarbejder med sådanne tjenesteudbydere, er de forpligtet til at overholde databeskyttelsesreglerne gennem kontraktlige aftaler med os på samme måde, som vi gør. Retsgrundlaget for de behandlinger, der er beskrevet heri, er artikel 6, stk. 1, litra b), GDPR (kontraktresultater og foranstaltninger forud for kontraktindgåelse) eller artikel 6, stk. 1, litra a), GDPR i forbindelse med dit respektive samtykke. Dine kommunikationsdata slettes senest efter 6 år.

4. Modtagere uden for EU

Med undtagelse af behandlingen i afsnit 3.4, videregiver vi ikke dine data til modtagere, der er etableret uden for EU eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Behandlingen i punkt 3.4. resulterer i overførsel af data til serverne hos udbyderne af tracking og/eller targetingteknologier, som vi har bestilt. Disse servere kan være placeret i USA. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 3.4.

5. Integration af tredjepartsindhold

Vi har indarbejdet tredjepartsindhold nogle steder på vores hjemmeside. Disse omfatter videoer, korttjenester, billeder eller skrifttyper. I forbindelse med integrationen af dette indhold er det teknisk nødvendigt, at vi videregiver din IP-adresse til de tilbydende tredjeparter, så de kan vise indholdet til dig. En opbevaring af din IP-adresse af os til integration af tredjepartsindhold finder ikke sted. Tredjeparter kan med din IP-adresse, brug af cookies og andre teknologier (f.eks. pixel tags, dvs. usynlig grafik) følge din brugeradfærd og derved behandle andre tekniske oplysninger ud over din IP-adresse (f.eks browsertype /-version, operativsystem, der anvendes, den side du tidligere har besøgt, værtsnavnet på din enhed og tidspunkt samt andre oplysninger om brugen af vores onlinetilbud).

Retsgrundlaget for behandlingen af dine data er artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. Vi har en legitim interesse i at optimere vores hjemmeside og forbedre vores tilbud til dig ved at inkludere tredjepartsindhold.

En mere detaljeret beskrivelse af, hvorfra vi integrerer indhold, og hvordan dine data behandles, kan findes nedenfor i den respektive beskrivelse af det integrerede indhold.

• YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy Opt-out er mulig på: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy En opt-out er muligt på: https://adssettings.google.com/authenticated

• Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA) Databeskyttelseserklæring: https://help.instagram.com/155833707900388

• MovingImage24 (movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlin) Databeskyttelseserklæring: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/

6. Dine rettigheder

6.1. Oversigt

Ud over retten til at tilbagekalde samtykket, du har givet os, har du følgende, yderligere rettigheder, hvis de respektive lovkrav er opfyldt:

Ret til information om de personlige oplysninger, som vi har gemt om dig i henhold til artikel 15 i GDPR; Du kan især kræve oplysninger om formål med databehandlingen, kategorien af personoplysninger, kategorier af modtagere, som dine data er blevet eller vil blive videregivet til, hvor længe dine data gemmes, hvor vi har dine data fra, hvis de ikke er er blevet indsamlet direkte fra dig.

Ret til berigtigelse af ukorrekte eller til supplering af data i overensstemmelse med artikel 16 i GDPR.

Ret til at få slettet dine data, som vi har gemt i overensstemmelse med artikel 17 i GDPR, for så vidt der ikke skal overholdes lovbestemte eller kontraktlige opbevaringsperioder eller andre retlige forpligtelser eller rettigheder til yderligere opbevaring. 


Ret til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med artikel 18 i GDPR, i det omfang rigtigheden af dataene bestrides af dig, databehandlingen er ulovlig, men du nægter at få dem slettet, den dataansvarlige ikke længere har brug for dataene, men du har brug for dem til at gøre retskrav gældende, til at udøve eller forsvare disse, eller du har gjort indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21 i GDPR.

Ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20 i GDPR, dvs. retten til at få udvalgte data, der er gemt hos os, udleveret i et almindeligt, maskinlæsbart format eller kræve at få disse data udleveret til en anden dataansvarlig.

Ret til at klage til Datatilsynet. Som hovedregel kan du kontakte Datatilsynet på dit sædvanlige bopælssted eller din arbejdsplads eller vores virksomheds hjemsted.

6.2. Indsigelsesret

På de betingelser, der er fastsat i artikel 21, stk. 1, GDPR, kan der gøres indsigelse imod databehandlingen af grunde, der skyldes den registreredes særlige situation.

Ovennævnte ret til indsigelse gælder for alle behandlingsformål, der er beskrevet i denne persondatapolitik, og som behandles på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra f), GDPR. I modsætning til den særlige indsigelse mod databehandling til reklameformål (se pkt. 3.3.3.), er vi i henhold til GDPR kun forpligtet til at gennemføre en sådan generel indsigelse, hvis du giver os en begrundelse af større betydning (f.eks. en mulig risiko for tab af liv eller helbred). Desuden er det muligt at kontakte den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for Parfümerie Douglas GmbH, den databeskyttelsesansvarlige eller at henvende sig til databeskyttelse@douglasbeauty.dk.

Hvis du mener, at behandlingen af dine data er i strid med databeskyttelsesforordningen, kan du klage til den danske databeskyttelsesmyndighed "Datatilsynet". Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

7. Datasikkerhed

Alle data, som du personligt formidler, herunder dine betalingsoplysninger, overføres ved hjælp af den almindeligt accepterede og sikre SSL-standard (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og gennemprøvet standard, som også bruges f.eks. ved onlinebanking. Du kan genkende en sikker SSL-forbindelse, blandt andet på det vedhæftede "s" på http (dvs. https:// ...) i adresselinjen i din browser eller på låseikonet nederst i din browser.

Vi bruger også passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte de personlige oplysninger, der er lagret af os om dig, mod manipulation, delvist eller fuldstændigt tab og mod uautoriseret adgang fra tredjeparter.

Hvordan ser et sikkert password ud? Et sikkert password skal vælges rent tilfældigt og bestå af alle de tegn og specialtegn, som findes på tastaturet. Som regel bør du overveje følgende punkter, når du opretter dit password: Dit password bør: - bestå af mindst otte tegn - store og små bogstaver, tal og specialtegn - ændres hver tredje måned, og hver konto skal have sin egen adgangskode.

Eksempel: 4.1G8ecp5/l eller OmjO76_Xm. zen.

Undgå at sende passwords, login eller kontooplysninger via e-mail. Fortrolige data, såsom passwords, bør generelt ikke videregives til tredjepart på grund af muligt misbrug! Svar aldrig på ukendte salgsfremmende e-mails og klik ikke på links i dem. Dette vil bekræfte over for en spammer, at din adresse rent faktisk eksisterer og bliver brugt. Hvordan genkender jeg spammail? Læs mere om, hvordan du kan genkende phishing-e-mails. Douglas er verificeret som afsender hos trustedDialog og kan identificeres af alle e-mail-udbydere og vurderes som autentisk. Du kan se dette ved tegnet til venstre for afsenderen i din indbakke. Hvis mails ankommer uden dette tegn, er de ikke fra Douglas.

Hvis nogen forsøger at snyde dig og os med dit kreditkort, skal du følge instruktionerne fra dit kreditkortselskab og straks kontakte os på e-mailadressen service@douglasbeauty.dk. De fleste kreditkortselskaber dækker alle skader, som du har pådraget dig som følge af misbrug af dit kreditkort, på visse betingelser.

8. Ændringer af denne erklæring

For så vidt vi introducerer nye produkter eller tjenester, ændrer internetprocedurer, eller hvis internet- og computersikkerhedsteknologien udvikler sig, skal "Persondatapolitikken" opdateres. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre eller supplere erklæringen efter behov. Vi vil offentliggøre ændringerne her. Derfor bør du besøge denne hjemmeside regelmæssigt for at finde oplysninger om den aktuelle status for persondatapolitikken.