GAVE: Beauty Bag med 6 miniature- og 3 originalstørrelser ved bestillinger fra 499 kr.* I Code: SUMMER

Tvistbilæggelsesprocedurer

Tvistbilæggelsesprocedurer

 Europa-Kommissionen har en platform for udenretslig onlinetvistbilæggelse (den såkaldte "OS-platform") til tvistbilæggelse af kontraktlige forpligtelser, der følger af onlinesalgskontrakter mellem forbrugere og virksomheder, og som kan findes på www.ec.europa.eu/consumers/odr.

Vi vil bestræbe os på at løse eventuelle uoverensstemmelser, der opstår i forbindelse med vores kontrakt, i mindelighed. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i tvistbilæggelsesproceduren.

Du kan også kontakte os herom pr. e-mail: service@douglasbeauty.dk.